DEN HAAG - In navolging van Dubai krijgt Scheveningen mogelijk een kunstmatig rif om de veiligheid van de kust te garanderen. Rijkswaterstaat en Royal Haskoning onderzoeken of zo'n rif op ongeveer één kilometer uit de kust in de Noordzee oplossingen biedt voor veiligheidsproblemen in de toekomst.

Royal Haskoning heeft al ervaring opgedaan met het aanleggen van een rif voor de kust van het emiraat Dubai. "Daar hebben we een rif gebouwd waarbij de kruin vlak boven de waterspiegel uitsteekt", legt projectleider Sjaak Jacobse van het ingenieursbedrijf uit. "Het beschermt de opgespoten eilandjes voor de kust van Dubai. De strandjes van die eilanden hebben nu nauwelijks nog te kampen met golven".

Kurhaus

In Nederland is het nog lang niet zo ver. Tot 2050 volstaan andere maatregelen om de kust te beschermen, zoals het ophogen van strand en duinen. In de badplaats Scheveningen wordt de boulevard aangepast, zodat de kans op een overstroming afneemt. Na 2050 zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Als er dan niets gebeurt, dreigen problemen ter hoogte van het Kurhaus.

De aanleg van een kunstmatig rif, parallel aan de kustlijn, kan soelaas bieden. Het rif kan zware golven in bijvoorbeeld een noordwesterstorm tot normale proporties terugbrengen.

Betonblokken

De barrière wordt waarschijnlijk opgebouwd met betonblokken vanaf een diepte van ongeveer 15 meter onder NAP. De bovenkant van het rif komt enkele meters onder de waterspiegel te liggen. Jacobse: "De situatie is hier totaal anders dan in Dubai. De Noordzee is veel ruwer en daarnaast mag een rif de pleziervaart en de visserij niet hinderen."

Natuurontwikkeling

Het kunstmatige rif in relatief diep water vormt volgens de projectleider een fraai alternatief voor andere oplossingen. "Je kunt ook een nieuwe duinenrij creëren in zee, maar onder meer de badplaatsen zullen dan niet staan te juichen", aldus Jacobse. Het rif vervuilt het zicht op de Noordzee niet en is aantrekkelijk voor natuurontwikkeling onder water. "Met de blokken creëren we holle ruimtes, waar vissen en zeeanemonen beschutting kunnen vinden".

Rijkswaterstaat en Royal Haskoning verwachten eind dit jaar de eerste resultaten van het verkennende onderzoek te kunnen presenteren.