WASHINGTON - De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) op aarde stijgt sneller dan gevreesd. De toename is zelfs groter dan in de somberste scenario's van de Verenigde Naties. Dat meldden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijke blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kooldioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas. Volgens de vorsers is er vooral sprake van een grote toename van de uitstoot in opstomende economieën als China en India. De wereldwijde jaarlijkse groei van de uitstoot ligt sinds 2000 op gemiddeld 3,1 procent. In het voorgaande decennium beliep de gemiddelde jaarlijkse groei 1,1 procent.

De wetenschappers noemen hun bevindingen alarmerend. Weliswaar zeggen steeds meer naties dat er iets moet gebeuren, maar de uitstoot blijft in de praktijk alleen maar groeien, melden de onderzoekers.