GLAND - De klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging voor walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van onder meer het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Bekijk video

Het onderzoek is bedoeld om druk uit te oefenen op de jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) eind deze maand in de Verenigde Staten.

Het WNF vindt dat de commissie mede door dit rapport niet langer moet praten over mogelijkheden tot hervatting van de walvisvangst, maar zich juist moet profileren als een organisatie die de natuur en de dieren beschermt.

Voedsel

Door het versterkte broeikaseffect zal het poolijs in toenemende mate smelten, Daardoor zullen soorten als de beloega, de narwal en de Groenlandse walvis steeds minder vaak beschutting en voedsel kunnen vinden onder het ijs.

Krill, de zeediertjes die een belangrijke voedselbron vormen voor acht walvissoorten, kan door het verdwijnende ijs steeds minder goed gedijen. Daarmee komt de voedselvoorziening van de walvissen sterk in gevaar.

Leefgebieden

Veel dieren, zoals ook rivierdolfijnen, moeten door de stijging van de temperaturen op zoek naar streken waar het water nog koud genoeg is om te leven. De leefgebieden worden daardoor voor veel soorten kleiner en ecosystemen worden verstoord.

Meer kooldioxide in de lucht, door de verbranding van fossiele brandstoffen, betekent ook een grotere verzuring van zeewater waardoor ook ander voedsel van walvissen, zoals inktvissen, wordt aangetast.

Problemen

Volgens algemeen directeur van het Wereld Natuur Fonds, Johan van de Gronden kunnen "walvisachtigen natuurlijk altijd ergens anders naar toe zwemmen als ze in de problemen komen". "Vluchten kan alleen niet meer als geschikte plekken steeds schaarser worden. Op de ene plek worden ze bejaagd, op de andere verdwijnt hun voedsel door klimaatverandering en als ze naar weer een andere stek zwemmen verdrinken ze in een visnet."

Voorspellen

De precieze effecten van de opwarming van de aarde op walvisachtigen zijn lastig te voorspellen, maar voor een uitermate bedreigde walvissoort als de noordkaper - waarvan er nog maar ongeveer driehonderd zijn - kan het de doodssteek worden, vreest Van de Gronden.

Uitstoot

De samenstellers van het rapport roepen regeringen op om de CO2-uitstoot in de wereld voor 2050 met ten minste 50 procent te verminderen. Verder moet de IWC het onderzoek naar de effecten van klimaatverandering intensiveren en haar plannen voor bescherming en beheer aanpassen aan de klimaatdreiging.