DEN HAAG - Een commissie moet een nationaal plan voor de geesteswetenschappen ontwikkelen. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Wetenschap) woensdag aangekondigd.

Het plan moet leiden tot een betere organisatie van deze sector, die talen, filosofie en geschiedenis omvat.

Eilandjes

De minister vindt dat deze wetenschappers te veel op eilandjes werken en constateert dat er onvoldoende sprake is van beweging om tot landelijke verbanden te komen.

Plasterk zei dat bij de opening van het Montesquieu Instituut in Den Haag, dat zich zal bezighouden met de parlementaire geschiedenis en politieke cultuur van de EU-lidstaten en de Europese Unie.

Het instituut is vernoemd naar Charles Montesquieu (1689-1755), de Franse filosoof en grondlegger van de leer van de spreiding van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.

Grondslag

De minister stelde vast dat slechts een kwart van de EU-landen over een centrum voor parlementaire geschiedenis beschikt. Nederland behoort tot dat kwart, maar hier zijn er drie. De centra in Nijmegen, Groningen en Den Haag legden de grondslag voor het nieuwe instituut, waarbij de universiteiten van Leiden en Maastricht zich inmiddels hebben aangesloten.

De minister vindt dat Nederland met het instituut een leidende rol moet gaan spelen in de geschiedschrijving van het Europese parlement. Het instituut, dat in Den Haag zijn hoofdvestiging heeft, wil een ontmoetingsplaats zijn voor onderzoekers uit heel Europa.

Trias politica

Dat is in de geest van Montesquieu, vond Ed d'Hondt, voorzitter van de stichting Montesquieu, want volgens de man van de trias politica hing alles met elkaar samen. Scheiding der machten moest misbruik van macht verhinderen.

Toch had de Franse baron opgekeken van de locatie van 'zijn' instituut. Montesquieu, vertelde vertaalster Jeanne Holierhoek, was niet erg te spreken over Nederland, waar hij in 1729 drie weken verbleef.

"Alles wat ik voorheen gelezen heb over de hebzucht en de schurkachtigheid van de Hollanders is de zuivere waarheid", schreef hij. "Voor de onnozelste diensten moet je betalen, in herbergen zetten ze je af en daarover gaan klagen bij een ambtenaar helpt niet, want die vertelt je dan dat je tevoren maar een prijs had moeten afspreken. Elke stap die je zet kost geld in de vorm van een belasting of heffing."