AMSTERDAM - Het Wereldnatuurfonds (WNF) heeft dinsdag stevige kritiek geuit op de EU-lidstaten die maandag geen akkoord wisten te bereiken over het verlagen van de quota voor de vangst van blauwvintonijn in de Middellandse Zee.

De soort bevindt zich volgens de organisatie op de rand van uitsterven en een vangstverbod is op dit moment de enige oplossing.

Blauwvintonijn geldt in Japan en elders als delicatesse. Door overbevissing is het aantal blauwvintonijnen de afgelopen dertig jaar in de Atlantische Oceaan met 80 procent gedaald. Wetenschappers zeggen dat voor behoud van de soort de vangst met de helft moet worden teruggebracht, maar de landen rond de Middellandse Zee hebben daar vanwege de druk vanuit de visserijbranche tot dusver geen gehoor aan willen geven. Frankrijk, Spanje en Italië willen het onderwerp pas weer in juni bespreken.

Libië

Het WNF noemt het schokkend dat de EU wetenschappelijk bewijs naast zich neerlegt en geen maatregelen treft om de soort in de Middellandse Zee te behouden. Eurocommissaris voor visserij Joe Borg heeft landen in de EU en daarbuiten opgeroepen om samen de strijd voor het behoud van de soort aan te gaan. Dinsdag prees Borg Libië vanwege diens instemming met vorig jaar gemaakte internationale afspraken om de vangst van blauwvintonijn in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan te reduceren.

Funest

Naar verwachting zullen de Europese vissers binnen enkele weken na de opening van het seizoen op 1 mei hun jaarlijkse quotum van 16.800 ton blauwvintonijn al bereikt hebben. Volgens de Britse minister van visserij Ben Bradshaw is de wijze waarop de EU omgaat met uitstervende soorten als de blauwvintonijn en de paling funest voor het internationale imago en de geloofwaardigheid van de EU op het gebied van milieubescherming.