AMSTERDAM - Rond witte tandvullingen ontstaan niet sneller nieuwe gaatjes dan bij ongevulde tanden. Ook hoeven mensen niet bang te zijn dat nieuwe gaatjes ontstaan in de spleet tussen tand en vulling. Dat stelt tandheelkundige Renske Thomas op basis van onderzoek waarop ze op 16 mei promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gaatjes naast of onder bestaande vullingen worden secundaire cariës genoemd. Volgens Thomas heerst bij sommige tandartsen de opvatting dat bij witte vullingen gemakkelijk secundaire cariës ontstaat.

Dit zou komen doordat het witte vulmateriaal, het zogeheten composiet, het cariësproces versnelt. Of er zouden nieuwe gaatjes ontstaan in de spleet tussen tand en vulling. Wit composiet is het meest gebruikte vulmateriaal.

Smalle spleten

Uit het onderzoek bleek volgens Thomas echter dat secundaire cariës bij witte vullingen overwegend aan de buitenzijde van de tand ontstaat, rond de vulling. Het gebeurt niet in de smalle spleten tussen tand en vulling.

Alleen bij wijde spleten lijken de laatste soort gaatjes te kunnen ontstaan. Thomas wijst daarom op het belang van goed poetsen met fluoridehoudende tandpasta.

Cariës

Verder concludeerde de onderzoeker dat cariës even snel ontstaat bij tanden met witte vullingen als bij tanden zonder vulling. Witte vullingen hebben dus geen invloed op het ontstaan van cariës.

Wel bevatte de tandplak op de plekken van oude gaatjes meer schadelijke bacteriën dan op plaatsen zonder vulmateriaal. Witte vullingen lijken de groei van bacteriën te stimuleren.

Om de precieze samenhang tussen witte tandvullingen, bacteriën en cariës te verhelderen is volgens Thomas meer onderzoek nodig.