WAGENINGEN - Het vlinderseizoen is dit jaar door de extreem hoge temperaturen ongeveer drie weken eerder begonnen dan normaal. Dat betekent dat jonge trekvogeltjes de rupsenpiek gaan missen en mogelijk te weinig voedsel krijgen.

Dat zeggen onderzoekers van De Natuurkalender, een onderdeel van de Wageningen Universiteit. Volgens hen zijn de vlinders en dus ook de rupsen veel eerder dan normaal. Maar trekvogels als de gierzwaluw, de bonte vliegenvanger, de tapuit en de koekoek komen nauwelijks eerder terug uit het warme zuiden en moeten dus nog volop jongen krijgen. De Natuurkalender houdt samen met natuurorganisaties komend weekeinde een nationale Vlindertelling.

Natuurvorsers hebben koolwitjes en boomblauwtjes begin april al gezien. De vliegtijd van het oranjetipje was eind april al voorbij, terwijl het beestje gewoonlijk voor het eerst rond koninginnedag wordt aangetroffen.

Zomerdip

Na de eerste vliegperiode treedt in juni de zomerdip in de vlinderstand in. De eerste generatie is voorbij en de tweede generatie moet nog komen. Dan zijn er voldoende rupsen voor de jonge vogels. Maar de onderzoekers verwachten dat de zomerdip dit jaar al rond deze tijd zal plaatshebben.

Dat moet onder meer blijken uit de Vlindertelling. De Natuurkalender wil graag dat mensen van tien vlindersoorten doorgeven hoeveel ze er zaterdag en zondag zien.