AMSTERDAM - Aan de Universiteit van Amsterdam is sinds kort een bijzondere leerstoel Boekhandel gevestigd. Hiermee moet wetenschappelijk onderzoek worden gestimuleerd om nieuwe ontwikkelingen te kunnen volgen en daarop te anticiperen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld het bestsellersfenomeen en de ontwikkelingen van de nieuwe media.

De leerstoel, ondergebracht in de Faculteit der Geesteswetenschappen, is een initiatief van de 100-jarige Nederlandse Boekverkopersbond (NBb) in Bilthoven. De bond ziet de bijzondere leerstoel als een belangrijke aanvulling op het onderwijsaanbod en onderzoek op het gebied van de boekwetenschap.

"De boekhandel bekleedt een unieke positie in de maatschappij, dankzij het spanningsveld tussen commercie enerzijds en cultuurbeleid anderzijds", zegt NBb-directeur Ari Doeser.

Raakvlakken

Hij vindt dat dat gegeven de boekhandel tot een interessant onderwerp maakt voor wetenschappelijk onderzoek met raakvlakken aan allerlei academische disciplines, zoals economie, sociologie, cultuurgeschiedenis, literatuur- of communicatiewetenschap. Wie de leerstoel gaat bekleden is nog niet duidelijk. Binnenkort wordt een wervingsprocedure opgestart voor een bijzonder hoogleraar.