DEN HAAG - Mosselvissers mogen vanaf maandag minder mosselen en mosselzaad uit de Waddenzee halen. Dat heeft de Raad van State vrijdag bepaald in de procedure die natuurbeschermingsorganisaties hadden aangespannen tegen het ministerie van Landbouw.

De Zeeuwse mosselvissers mochten volgens de verleende vergunning voor 30,6 miljoen kilo mosselen en mosselzaad vangen. De Raad van State bracht dit terug naar 20,4 miljoen kilo. Net als vorig jaar werd eenderde van de vergunning geschorst.

Volgens een woordvoerder van de Raad van State is gekozen voor een middenweg. Hij stelt dat het om een voorlopig besluit gaat en dat de verantwoordelijk minister nog gaat onderzoeken of de visserij de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee daadwerkelijk aantast. "Dat kan nog wel een aantal weken duren", aldus de zegsman.

Opmerkelijk

Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw rept van een opmerkelijke uitspraak. "We hebben de technische kanttekeningen en suggesties opgevolgd na de uitspraak van vorig jaar en dachten het goed te hebben gedaan."

Een woordvoerster van de Vogelbescherming is een "beetje blij met dit compromisbesluit" waardoor in ieder geval niet alle mosselen worden opgevist. "Het is wel jammer dat de beslissing niet wordt onderbouwd, maar de inhoudelijke afweging volgt wel in augustus wanneer de bodemprocedure dient die we vorig jaar hebben aangespannen", voorspelt zij.

Haaks

Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging en Stichting WAD vochten de visvergunning van Zeeuwse mosselvissers aan om te voorkomen dat nagenoeg al het mosselzaad zou worden opgevist. "Het ministerie wil de onderwatergebieden van de Waddenzee herstellen, maar laat de laatste mosselbank opvissen. Dat staat haaks op elkaar", verklaarde een zegsvrouw de gang naar de rechter.

De organisaties en het ministerie troffen elkaar vaker bij de Raad van State over deze kwestie. Het ministerie gaf vorig jaar een vergunning af voor 15 miljoen kilo mosselen. De Raad van State besloot toen dat de vissers maar 10 miljoen kilo schelpdieren mochten binnenhalen.