AMSTERDAM - Op de klimaatconferentie in Bangkok is in de nacht van donderdag op vrijdag een rapport aangenomen over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens deelnemers lijkt de wetenschap het te hebben gewonnen van de politiek.

Ze doelden daarmee vooral op China, dat maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan wilde afzwakken. Ook milieuorganisaties toonden zich tevreden.

Ontbossing

In het rapport staat dat het broeikaseffect kan worden verkleind als er minder fossiele brandstoffen zoals steenkool worden gebruikt, de ontbossing wordt teruggedrongen en er efficiënter met brandstof wordt omgegaan.

Het is volgens de deelnemers aan de conferentie mogelijk om de uitstoot van broeikasgassen zodanig terug te brengen dat grote klimaatveranderingen worden voorkomen, zei de Zweedse deelnemer Lars Nilsson.

Broeikaseffect

Volgens milieuorganisaties luidt de boodschap van het rapport dat de wereld het zich kan veroorloven het broeikaseffect te bestrijden en dat ook onmiddellijk moet doen.

Hans Verolme, hoofd van het klimaatprogramma van het Wereldnatuurfonds zei dat het IPCC met het rapport een 'routekaart' heeft afgeleverd. Politici moeten nu in actie komen om de klimaatverandering te keren, in plaats van slechts de mond vol te hebben over het onderwerp, aldus de Nederlander Verolme.

Maatregelen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan zowel het milieu als de volksgezondheid op korte termijn profiteren van de maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als voorbeeld noemt de organisatie de luchtvervuiling in steden, die wereldwijd jaarlijks 800.000 slachtoffers maakt, waarvan de helft in China.

De kosten van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken vormden een belangrijk onderwerp op de conferentie, die was georganiseerd door het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC. Volgens wetenschappers van de WHO zouden overheden meer rekening moeten houden met de medische kosten die bespaard worden als het leefklimaat verbetert.

Afronding

Wetenschappers uit meer dan 120 landen werkten op de vierde dag van een klimaatconferentie tot diep in de nacht aan de afronding van het rapport over de bestrijding van het broeikaseffect.

China

China, na de Verenigde Staten 's werelds grootste vervuiler, slaagde er niet in om een strikte doelstelling voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen uit het rapport verwijderd te krijgen. Het land maakt een explosieve economische groei door, die het in gevaar ziet komen als het wordt gedwongen de uitstoot streng aan te pakken.

De Chinese delegatie betoogde in Bangkok dat Noord-Amerika en Europa in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor het probleem, dus dat zij ook de zwaarste last moeten dragen ten behoeve van de oplossing.

Winst

India, dat eveneens een groeiende economie kent en een in rap tempo stijgende uitstoot van CO2, heeft kritiek geuit op een passage in het rapport waarin staat dat in ontwikkelingslanden grote winst te behalen valt wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Volgens India moet economische ontwikkeling voorafgaan aan het opleggen van een limiet voor de uitstoot van broeikasgassen.

Temperatuur

Met de in het rapport voorgeschreven maatregelen moet de temperatuurstijging volgens het IPCC beperkt kunnen worden tot 2 graden Celsius. In twee eerdere IPCC-rapporten werd dit jaar een somber toekomstbeeld geschetst met een wereldwijde temperatuurstijging van mogelijk 6 graden Celsius in deze eeuw.

Zelfs de stijging van 2 graden Celsius zou zo'n twee miljard mensen in 2050 kunnen blootstellen aan watertekorten en kunnen leiden tot uitsterving van 20 tot 30 procent van de flora- en faunasoorten.