BRUSSEL - De Europese Commissie wil veel meer gebruik maken van de oceanen in de strijd voor een beter milieu en klimaat en bij de pogingen om minder afhankelijk te worden van gas en olie.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie wil bijvoorbeeld energie halen uit methaanhydraat in de zeebodem en ook de zeebodem gebruiken voor de opslag van het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2).

Beleid

De Europese landen moeten daarom een overkoepelend maritiem beleid afspreken. De commissie doet daarvoor in oktober voorstellen.

Het beleid moet gaan over de bescherming van bedreigde vissoorten, over de industrie, toerisme en bewoning aan de kusten van Europa. Volgens Barroso moet het maritieme EU-beleid net zo ambitieus en breed zijn als de afspraken die de EU-landen dit voorjaar maakten voor klimaatbeheersing en energie.