AMSTERDAM - Sommige patiënten met vernauwde kransslagader kunnen na een dotterbehandeling direct naar huis. Dat is net zo veilig als een nacht in het ziekenhuis blijven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC), dat is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Circulation. Een poliklinische behandeling kost ook minder geld dan een reguliere ziekenhuisopname.

Bij een dotterbehandeling wordt een dichtgeslibde ader rond het hart weer geopend door op de plek van de vernauwing een ballonnetje op te blazen. Meestal overnachten patiënten na de ingreep in het ziekenhuis.

Onderzoek

Aan het onderzoek deden achthonderd patiënten mee, van wie de helft na vier uur naar huis mocht. Het waren geen spoedgevallen, maar geplande behandelingen.

De andere helft bracht de nacht wel door in het ziekenhuis. Geen enkele patiënt kreeg hartklachten in de eerste 24 uur en in de eerste maand was er geen verschil in complicaties tussen beide groepen, laat het AMC woensdag weten.

Voorwaarden

Een patiënt moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor het snelle ontslag. Ongeveer twintig procent van de patiënten voldeed hier niet aan. Ze moesten overnachten in het ziekenhuis.

Jaarlijks krijgen in Nederland ruim dertigduizend patiënten een dotterbehandeling. Twee derde van deze patiënten ondergaat de ingreep tijdens een hartinfarct of bij een dreigende hartaanval. Bij de overigen is de ingreep gepland.

Besparing

Dagbehandeling van deze groep levert een besparing op van 258 euro per patiënt. Patiënten die direct naar huis kunnen, zijn vaker tevreden over de ontslagprocedure, zo blijkt verder uit het onderzoek.

In februari bleek uit promotieonderzoek van de Leidse cardioloog Rutger Jansen dat de kwaliteit van leven van gedotterde hartpatiënten kan worden verbeterd door eerder ontslag uit het ziekenhuis en minder frequent medicijngebruik. De voor dat onderzoek geselecteerde patiënten mochten de dag na de dotterbehandeling naar huis.