NEW YORK - Na vijftien jaar discussiëren hebben lidstaten van de Verenigde Naties afgelopen weekeinde in New York een "gigantische doorbraak" bereikt met een akkoord over duurzaam bosbeleid.

Met die woorden vatte Hans Hoogeveen, de Nederlandse voorzitter van het United Nations Forum on Forests, het onderhandelingsresultaat maandag bij terugkeer in Nederland samen.

Het akkoord werd zaterdag bij het krieken van de dag bereikt na een afsluitende vergadersessie van 26 uur. Het is voor het eerst dat landen met elkaar in VN-verband afspraken maken over duurzaam bosbeleid.

Geld

De discussie spitste zich toe op de financiering en op de juridische status van de afspraken. Het akkoord roept de landen op om uiterlijk in 2009 te komen tot een nieuw 'financieringsmechanisme', waarbij het geld niet alleen afkomstig is van traditionele geldschieters, zoals de Wereldbank, maar ook van filantropen en particuliere fondsen.

Landen waar veel ontbossing plaatsvindt (bijvoorbeeld het Amazonegebied, Indonesië, Maleisie en delen van Afrika) kunnen dan financiële steun krijgen bij het opzetten van projecten voor duurzaam bosbeheer.

Blok

Een aantal landen pleitte voor een echt verdrag met sanctiemogelijkheden op overtredingen. Zij vonden een blok tegenover zich van ontwikkelingslanden die beschikken over veel bossen. Een verdrag met harde, afdwingbare afspraken ging hen veel te ver.

Het bereikte, minder vergaande akkoord betekent volgens Hoogeveen en diverse vertegenwoordigers van VN-lidstaten desondanks een mijlpaal. Bij de volkenrechtelijke organisatie heerst de verwachting dat het akkoord een grote impact zal hebben op internationale samenwerking en acties op landsniveau om ontbossing tegen te gaan.

Daarnaast worden positieve effecten voorzien op het gebied van de leefomgeving, armoedebestrijding en het bosmilieu.

Afhankelijk

Volgens schattingen van de Wereldbank zijn meer dan 1,6 miljard mensen in het dagelijks leven afhankelijk van bossen en oerwouden.

De bosbouw verschaft werkgelegenheid en economische groei. De wereldwijde omzet van bosproducten wordt geschat op 270 miljard dollar.

Ontbossing

De keerzijde van de medaille bestaat uit ontbossing. Jaarlijks verdwijnt er volgens deskundigen van de Verenigde Naties over de hele wereld verspreid 13 miljoen hectare bos en oerwoud. Er is ook nog bijkomende schade voor het milieu, in de vorm van uitstoot van broeikasgassen.