De Amerikaanse oud-vice-president en milieufanaat Al Gore heeft het Canadese plan om de komende jaren de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met de grond gelijk gemaakt.

Volgens Gore is het plan "volledige oplichterij" en bovendien misleidend, omdat het bedrijven in bepaalde gevallen zelfs toestaat om hun emissie te laten toenemen.

Vorige week kondigde de Canadese overheid een plan aan om de uitstoot van broeikasgassen tot 2020 met 20 procent terug te brengen ten opzichte van de huidige situatie.

Uitstoot

Het Kyoto-protocol, dat Canada mede ondertekend heeft, schrijft echter voor dat de uitstoot in 2012 met 5 procent gereduceerd moet zijn ten opzichte van de waarde in 1990. Op dit moment is de Canadese uitstoot van broeikasgassen 30 procent hoger dan in dat peiljaar.

Gore sprak zondag in Toronto op een milieubijeenkomst waar hij zijn documentaire An inconvenient truth presenteerde. Hij laakte het plan omdat het volgens hem veel te vaag blijft wat betreft de exacte strategieën om de uitstoot te verminderen.

Productie

Ook bekritiseerde hij het onderdeel van het plan dat erin voorziet dat bedrijven meer mogen vervuilen als zij emissieverlagende technologieën toepassen en tegelijkertijd hun productie opschroeven.

Volgens Gore is dat een maatregel die ontwikkeld werd door bepaalde denktanks die betaald worden door grote vervuilers, waaronder energiebedrijf Exxon Mobil.

Minister

De Canadese minister van milieu John Baird verwierp de kritiek van Gore. Hij zei dat het plan veel verder gaat dan het milieubeleid van de regering waar Gore zelf ooit deel van uitmaakte.