BRUSSEL - De extreem langdurige droogte maakt vele zwaluwen dakloos en daardoor kinderloos. De zwaluwen hebben modder nodig om hun nest te metselen onder dakgoten en soortgelijke uitsteeksels.

Maar door de droogte is er momenteel te weinig modder: poelen en beekjes zijn opgedroogd.

"Zonder modder is er geen nest, geen eieren en geen jongen", waarschuwt Vogelbescherming Vlaanderen zondag op haar website. De zwaluwen doen het de laatste jaren al niet zo goed. De aantallen boeren- en huiszwaluwen nemen af.

Vogelbeschermers vragen mensen met zwaluwen in de buurt om zelf modder te maken op een laag plastic in een kuiltje.