WAGENINGEN - Door de hoge temperaturen in het voorjaar zullen deze zomer waarschijnlijk meer wespen rondzoemen dan in andere jaren. Ook zullen de wespen een maand eerder de terrasjes teisteren dan normaal. Vanaf half juni komen de werksters vermoedelijk al naar buiten om zoetstoffen te zoeken. Dat heeft de Natuurkalender van de Wageningen Universiteit vrijdag bekend gemaakt.

Dit jaar waren de wespen al vroeg in de weer. Zijn deze hinderlijke insecten gewoonlijk pas rond april waar te nemen, nu werden ze in februari al gesignaleerd.

Het warme voorjaar is vooral gunstig voor de wespenkoninginnen.

In die periode sterken de moeders van het volk aan na de winterrustperiode. Hoe beter het voorjaar, hoe sterker de koningin en hoe meer nageslacht. De koningin produceert ongeveer 125 dagen eitjes, waar larven uit voortkomen. Die groeien op tot werksters, die de nieuwe larven weer verzorgen. Zijn de larven op, dan zwerven de werksters uit over het land op zoek naar zoetigheid.