DEN HAAG - Wetenschapsorganisaties hebben minister Ronald Plasterk (Onderwijs en Wetenschap) om 300 miljoen euro voor ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek gevraagd.

Daarnaast is extra geld voor de alfa-en gamma-wetenschappen nodig.

Afspraak

Met de brief willen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) inhoud geven aan de afspraak in het coalitieakkoord om meer in onderwijs en wetenschap te investeren.

Infrastructuur

De organisaties willen het geld gebruiken om talentvolle en uitblinkende onderzoekers aan het werk te zetten en de zogeheten onderzoeksinfrastructuur (supercomputers en andere grote apparaten) te verbeteren. Met de extra investering zou een aantal onderzoekssubsidies geheel ten laste komen van NWO en hoeven universiteiten daar niet meer aan mee te betalen.

Volgens de organisaties is bij de alfa- en gammafaculteiten op de universiteiten (letteren, sociale wetenschappen, rechten) extra geld nodig om meer docenten aan te trekken. Tweederde van het totaal aantal studenten aan de universiteiten heeft voor deze vakken gekozen.