EDE - De gemeente Ede heeft samen met de Vlinderstichting een leefgebied voor vlinders ingericht op De Kleine Heide, een natuurgebied in de gemeente. Aanleiding voor de maatregelen was de ontdekking van de zeldzame bruine vuurvlinder vorig jaar, aldus de gemeente.

Er zijn corridors aangelegd om open plekken in het bos met elkaar te verbinden, zodat de verschillende vlinderpopulaties elkaar kunnen bereiken. Ook zijn aanpassingen aan de bodem gedaan om vlinderminnende planten meer kans te geven.

Wandelroute

Door het gebied is een wandelroute uitgezet. Bezoekers kunnen niet alleen de bruine vuurvlinder, maar ook dikkopjes, citroenvlinders en diverse soorten blauwtjes aantreffen. Het vlinderpad gaat op 8 mei officieel open.