DEN HAAG - De hoeveelheid acrylamide, een stof die mogelijk kankerverwekkend is voor mensen, in ontbijtkoek en chips is sinds 2002 gedaald. Het gehalte acrylamide in frites en speculaas is licht gestegen. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Proces

Sinds vijf jaar is bekend dat de gewraakte stof voorkomt in zetmeelrijke etenswaren die bij hoge temperaturen worden bereid.

Veel fabrikanten van dit soort producten hebben sinds de ontdekking hun bereidingsprocessen aangepast. Vooral bij producten met hoge gehaltes acrylamide, zoals ontbijtkoek en chips, leidde dit tot forse verlagingen.

Patroon

Volgens de VWA is voor mensen van een verhoogd risico sprake "bij een grote inname over zeer lange periodes". De dienst blijft er bij de fabrikant op aandringen de gehaltes verder te verlagen en zet ook het onderzoek naar acrylamide in etenswaren voort.

Ondertussen is het ook voor consumenten op dit punt belangrijk een gevarieerd voedingspatroon te volgen, aldus de dienst.