AMSTERDAM - Nederlanders bewegen steeds meer. Was in 2000 nog 52 procent van de Nederlanders voldoende actief, in 2005 was dit aantal gestegen tot 63 procent. Dat blijkt uit de TNO-monitor Bewegen en Gezondheid.

Die werd donderdag in Arnhem gepresenteerd bij de start van de campagne '30minutenbewegen', die is bedoeld om het 'stilzitten' aan te pakken. Ruim een derde van de Nederlanders beweegt nog steeds te weinig.

Het aantal helemaal niet actieve mensen daalde van negen naar zes procent, meldt het onderzoeksinstituut TNO. Nederlanders zijn vooral actiever geworden in hun vrije tijd. Ze bewegen dan door te klussen, sporten, wandelen of fietsen.

Zitten

De gemiddelde Nederlander brengt 6,5 uur per dag zittend of liggend door, nog los van de nachtrust. Volgens TNO is dit een gezondheidsrisico op zich, ook al beweegt men verder voldoende. Veel mensen oefenen een zittend beroep uit, en de jeugd brengt veel tijd door in de schoolbanken, achter de computer of voor de televisie.

Voor een goede gezondheid is dertig minuten 'matig intensieve beweging' op ten minste vijf dagen in de week noodzakelijk, luidt de officiële norm sinds 2000. Sinds 2005 wordt ook drie maal in de week twintig minuten intensief bewegen goed gerekend.

Campagne

Donderdag ging de vierjarige campagne '30minutenbewegen' officieel van start. Deze spoort alle Nederlanders aan meer te bewegen.

Oud-staatssecretaris Clémence Ross, nu directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, bezoekt in het kader van de campagne alle provincies met een bus. Ook staan beweegclinics voor beginnende sporters en evenementen op vmbo-scholen gepland.