AMSTERDAM - Artsen moeten hart- en herseninfarcten sneller vaststellen en sneller behandelen. Patiënten moeten hun leefstijl verbeteren. Zelfs na een ziekenhuisopname slagen patiënten daarin vaak niet.

Dat zijn de voornaamste aansporingen die staan in een donderdag verschenen rapport van de Nederlandse Hartstichting. Volgens het zorgprogramma van de Hartstichting is de behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten in Nederland in grote lijnen vergelijkbaar met die in andere landen.

In toenemende mate volgen artsen en ziekenhuizen de richtlijnen, die voor de zorg voor deze patiënten zijn opgesteld. Daardoor is de kwaliteit van de zorg gemiddeld genomen verbeterd.

Richtlijnen

Al constateert het rapport dat nog steeds in een aanzienlijk deel van de ziekenhuizen van de richtlijnen wordt afgeweken. De klinische praktijkvoering varieert niet alleen in Europese landen maar ook tussen ziekenhuizen binnen Nederland.

Hart- en vaatziekten vormen al jaren de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. Dat geldt ook voor Nederland, met 44.119 sterfgevallen in 2005. Dat is 32 procent van alle doodsoorzaken. Het betekent dat één op de drie Nederlanders sterft aan een hart- of vaatziekte.

Stabilisatie

In de afgelopen 25 jaar is de sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland gedaald, maar de laatste jaren is sprake van een stabilisatie. In heel Europa daalt gemiddeld genomen wel de voor leeftijd gecorrigeerde sterftetrend, maar vanwege de vergrijzing in veel Europese landen blijft de totale ongecorrigeerde sterfte hoog en stijgt ze zelfs in Oost-Europa.