MAASTRICHT - Een angstaanjagende kleurenfoto van rokerslongen op een pakje sigaretten helpt rokers niet van hun gewoonte af. Dergelijke voorlichting is niet effectief. Dat heeft gedragswetenschapper Gerjo Kok van de Universiteit Maastricht dinsdag gezegd.

Samen met drie universiteitscollega's hekelt Kok het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat in februari juist het tegenovergestelde beweerde. VWS baseerde zich op een rapport van Research voor Beleid. Maar volgens de Maastrichtse wetenschappers staat dat onderzoek bol van 'halve waarheden' en 'onjuiste conclusies'.

Alcoholmisbruik

Volgens Kok is het al sinds jaar en dag bekend dat angstgerichte voorlichting niet werkt. Hij verwijst naar de campagne om alcoholmisbruik tegen te gaan en verkeersvoorlichting door verkeersslachtoffers.

"De mensen op wie dit soort voorlichting is gericht, vertonen defensief gedrag. Ze reageren extra kritisch of besteden er minder aandacht aan dan anderen", aldus Kok.

Effectief

"Je hoeft tegenwoordig niemand, rokers en niet-rokers, de negatieve gevolgen van roken uit te leggen. Maar afgezien van een paar experts denkt vrijwel iedereen - ten onrechte - dat angstgerichte voorlichting effectief is", laat Kok weten.

Hij heeft aan het onderzoek van Research en Beleid meegewerkt maar weigerde daarna zijn naamsvermelding omdat hij het niet eens was met de samenvatting van het rapport. Daarin zijn volgens hem alle nuances verdwenen.

Conclusies

Waarom VWS zich baseert op het ondeugdelijke onderzoek blijft ook voor hem gissen. "Kennelijk kwamen de conclusies erg goed van pas voor VWS."

Methoden

De gedragswetenschapper en zijn collega's hebben aan de bel getrokken bij de commissie VWS in de Tweede Kamer. Zij stellen dat het beter is om methoden aan te grijpen die wel hun effect hebben bewezen. Zoals rokers via tabaksverpakking wijzen op goede methoden om te stoppen en de hulp die ze daarbij kunnen krijgen.

Ook zou VWS volgens de wetenschappers zich beter kunnen richten op de invoering en handhaving van een rookverbod in de horeca, het vergoeden van hulp bij stoppen via het basispakket van zorgverzekering en een hogere prijs voor tabak.