WASHINGTON - Maar liefst 91 procent van de Amerikanen gelooft in God. Bijna de helft (48 procent) wijst de wetenschappelijke evolutietheorie van de hand.

Dit blijkt uit een opiniepeiling die het weekblad Newsweek zaterdag publiceerde.

De grootste religieuze groep in de VS zijn de christenen waartoe 82 procent van de ondervraagden zegt te behoren.

Slechts zes procent van de Amerikanen gelooft niet in God. 62 Procent van de Amerikanen zou bij verkiezingen niet op een kandidaat stemmen die zegt atheïst te zijn.

Een op de drie Amerikanen met een universitair diploma houdt de creationistische bijbelse zienswijze aan dat God de mens heeft geschapen.