Donderdag 11 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Alcohol en sigaretten gevaarlijker dan ecstasy

AMSTERDAM - Alcohol en tabak zijn gevaarlijker dan marihuana en ecstasy. Dat blijkt uit een Brits onderzoek dat vrijdag verschijnt in het medische tijdschrift The Lancet.
Door Novum

In hun artikel stellen professor David Nutt en zijn collega's van de universiteit van Bristol voor om verdovende en verslavende middelen op een andere manier te classificeren, en wel op grond van de werkelijke risico's voor de samenleving.

Alcohol en sigaretten komen dan in de top tien van gevaarlijkste middelen terecht. Heroïne blijkt niet eens zo heel veel gevaarlijker dan alcohol, afgaande op de studie van Nutt.

Factoren

De onderzoekers wogen drie factoren mee bij het bepalen van de schadelijkheid van een middel: de schade aan het lichaam van de gebruiker, de mate waarin het middel verslavend is en de gevolgen voor de samenleving. Ze vroegen twee groepen experts - psychiaters die zijn gespecialiseerd in verslaving en wetenschappelijke of medische experts bij politie en justitie - om twintig verschillende middelen scores toe te kennen, waaronder heroïne, cocaïne, ecstasy, speed en LSD.

Vervolgens rangschikten Nutt en zijn collega's de middelen naar schadelijkheid. Uiteindelijk bleek dat beide groepen experts het met elkaar eens waren, maar dat de uitkomst niet strookt met de manier waarop gevaarlijke middelen in Groot-Brittannië zijn geclassificeerd.

Heroïne

Heroïne en cocaïne kwamen in het onderzoek als gevaarlijkste drugs naar voren, gevolgd door barbituraten (slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen), en methadon. Alcohol komt op de vijfde plaats, tabak op de negende, en cannabis op de elfde. Onder aan de lijst staat ecstasy.

Volgens Nutt en zijn collega's is het huidige Britse classificatiesysteem slecht doordacht. Drugs worden in Groot-Brittannië in drie categorieën ingedeeld, ogenschijnlijk naar de mate van schadelijkheid. Uit wetenschappelijk oogpunt is het uitsluiten van alcohol en tabak uit dat systeem volstrekt willekeurig, menen de onderzoekers.

Ziekenhuizen

Roken ligt ten grondslag aan 40 procent van alle aandoeningen die in ziekenhuizen worden behandeld, en de helft van de gevallen op de afdelingen spoedeisende hulp is toe te schrijven aan alcoholgebruik, aldus het artikel. De wetenschappers hopen dat hun onderzoek in Groot-Brittannië en daarbuiten een discussie zal aanzwengelen over de manier waarop drugs, ook maatschappelijk aanvaarde als sigaretten en alcohol, moeten worden gereguleerd.

Aanbevolen artikelen