DEN HAAG - Het verzilveren van kennis moet sterker mee gaan tellen bij de beoordeling van het onderzoek aan universiteiten. Naast onderzoek en onderwijs zou het in de markt zetten van wetenschappelijke vindingen een derde hoofdtaak van universiteiten moeten zijn.

Daar zouden ze ook extra geld voor moeten ontvangen. Dat staat in een advies van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) dat dinsdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

De raad zegt er nadrukkelijk bij dat het dan niet alleen moet gaan om de verkoop van technologie aan bedrijven, maar ook om de bijdrage die de sociale wetenschap en de letteren aan economie en samenleving kunnen leveren.

Alfakennis

Volgens de AWT kan de overheid bij vraagstukken als klimaatverandering, mobiliteit en globalisering niet heen om het gedrag van burgers en dus ook niet om alfa- en gammakennis. Letteren en sociale wetenschappen zouden dan wel meer met elkaar moeten gaan samenwerken.