AMSTERDAM - De leefstijl van de Nederlanders is vorig jaar niet verbeterd. Het aantal volwassenen met overgewicht steeg en het percentage rokers en zware drinkers bleef stabiel.

Bekijk video

Ook het aandeel Nederlanders dat voldoet aan de norm voor gezond bewegen bleef steken op hetzelfde niveau als in 2005. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekengemaakt.

Vorig jaar was bij 46 procent van de volwassenen sprake van overgewicht. Dat is een toename van bijna 2 procent in vergelijking met 2005 en evenveel als in 2004.

Ook het aantal gevallen waarbij sprake is van ernstig overgewicht stijgt. Bijna 13 procent van de vrouwen en bijna 10 procent van de mannen zijn veel te dik.

Jongeren

Ongeveer 30 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder rookt. Dat percentage is de laatste drie jaar vrij constant. De dalende tendens onder jongeren zet niet door. Bijna een kwart (23 procent) van de mensen tussen de twaalf en 24 jaar rookt.

Alcohol

Ook het drinkgedrag is de laatste jaren niet gewijzigd. Ongeveer 11 procent van de Nederlanders mocht zich vorig jaar tot de categorie zware drinkers rekenen. Het percentage zware drinkers onder vrouwen is vier keer lager dan onder mannen. Bijna 20 procent van de Nederlanders drinkt nooit alcohol.

Van de mensen van twaalf jaar en ouder bewoog vorig jaar 45 procent onvoldoende volgens de zogenoemde Nederlandse norm gezond bewegen. Dat is ongeveer evenveel als in 2005.