Het kabinet komt met hulpmiddelen waarmee de wetenschap onafhankelijk en veilig moet kunnen werken. Eind januari presenteert het een Nationale Leidraad Kennisveiligheid en het Rijksbrede Loket Kennisveiligheid.

Bij dat digitale loket kunnen alle kennisinstellingen terecht met allerlei vragen over het veilig omgaan met het (vergaren en delen) van kennis. Die kunnen ook gaan over bijvoorbeeld wetenschappelijke uitwisselingen met landen met regimes waarbij Nederland vraagtekens plaatst. De leidraad schetst dreigingen en risico's en beschrijft welke maatregelen de instellingen kunnen nemen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

Aan de genoemde leidraad is onder meer meegewerkt door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Die werkt er al jaren aan en kwam al eerder met een brochure met aandachtspunten bij internationale wetenschappelijke samenwerking.

Het boekje was bedoeld om Nederlandse instellingen en individuele wetenschappers een handreiking te bieden bij "het afwegen van mogelijke risico's van wetenschappelijke samenwerking met onderzoekers uit de rest van de wereld".

VU stopt met omstreden Chinese subsidie

De Vrije Universiteit Amsterdam zette donderdag een subsidie stop die ze van een Chinese universiteit kreeg voor mensenrechtenonderzoek door het Cross Cultural Human Rights Centre. Dit centrum is verbonden aan de VU. In een artikel van de NOS werd de vraag gesteld of het centrum met financiering uit China wel onafhankelijk onderzoek kan doen.

Door de combinatie van onder meer de financiering uit China en enkele uitlatingen van medewerkers van het instituut in (internationale) media is begrijpelijkerwijs twijfel ontstaan over die onafhankelijkheid, erkende de VU.

De overheid wil kennisinstellingen op diverse manieren helpen "om zelf, binnen hun institutionele autonomie, kansen en risico's van dergelijke samenwerkingen tegen elkaar af te wegen", aldus de zegsman van het ministerie van Onderwijs. Leidraad en loket worden 31 januari gepresenteerd.