Forellen lijken verslaafd te kunnen raken aan de synthetische drug methamfetamine, ook bekend als crystal meth. De vissen lijken zelfs afkickverschijnselen te vertonen als ze vanuit water met kleine hoeveelheden methamfetamine in drugsvrij water worden overgeplaatst, blijkt uit een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Experimental Biology.

De afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de invloed van door de wc gespoelde medicijnen op dieren die in water leven waarop de riolen lozen. Er is echter veel minder onderzoek gedaan naar de invloed van illegale drugs.

Methamfetamine is een van de drugs die steeds vaker in oppervlaktewater worden aangetroffen. De onderzoekers kwamen erachter dat de forellen die acht weken in water hadden gezwommen met een vergelijkbare concentratie methamfetamine als in zoetwaterrivieren, na overplaatsing in drugsvrij water minder actief waren dan hun soortgenoten die niet aan de drugs waren blootgesteld.

Volgens de onderzoekers kwam dat doordat de vissen stress en angst ervoeren. Dat zou een ontwenningsverschijnsel zijn.

Ook gaven de onderzoekers de 'verslaafde' forellen de keuze om vanuit een tank met schoon water naar een andere tank te zwemmen die of water met methamfetamine of schoon water bevatte. De vissen bleken de eerste dagen veel vaker te kiezen voor het drugswater.

De onderzoekers concluderen uit de onderzoeksresultaten dat de vissen daadwerkelijk verslaafd zijn geraakt aan methamfetamine. Ze vrezen dat vissen door deze verslavingsgevoeligheid vaker gaan rondhangen in wateren met meer (drugs)vervuiling.

Forellen vatbaar voor crystalmethverslaving: dit doet de drug
100
Forellen vatbaar voor crystalmethverslaving: dit doet de drug