De komende tientallen jaren dreigen een miljoen plant- en diersoorten uit te sterven door de invloed van de mens. De destructie van natuur, zoals bijvoorbeeld het kappen van regenwoud, is even bedreigend als de opwarming van de aarde, zo stelt het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES) van de VN maandag.

In een langverwacht rapport, waar 150 wetenschappers van over de hele wereld drie jaar aan hebben gewerkt, worden schokkende conclusies getrokken.

Vooral ontbossing en landbouw zijn grote factoren in de afbraak van het ecosysteem, maar ook visserij en jacht zetten de natuur onder druk.

De VN-organisatie heeft de bevindingen maandag in Parijs gepresenteerd aan de diplomaten van de 132 delegaties van IPBES.

Wetenschappers vrezen massa-extinctie

Volgens de wetenschappers zou het versnelde tempo waarin een groot deel van de geschatte acht miljoen plant-en diersoorten verdwijnen, kunnen leiden tot massa-extinctie. Dit zou de eerste massale uitsterving zijn sinds het uitsterven van de dinosaurussen.

In het rapport wordt gesteld dat er snel ingegrepen moet worden om een ramp te voorkomen. Het is het eerste rapport in meer dan tien jaar waarin wordt gekeken naar de mondiale toestand van de natuur.

Insectensoorten wereldwijd ernstig bedreigd

In een eerder dit jaar verschenen groot rapport werd al geconcludeerd dat het aantal insectensoorten de komende decennia met 40 procent zal afnemen.

Vlinders, kevers en vliesvleugeligen, zoals mieren, hommels, wespen en bijen, behoren tot de meest bedreigde soorten. Ook hier wordt landbouw als belangrijke oorzaak aangewezen.

Greenpeace roept op tot strengere wetgeving

Greenpeace, Solidaridad, IUCN NL, Both ENDS en Oxfam Novib roepen Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement op om zich in te zetten voor wetgeving tegen de massale ontbossing. "De urgentie om de ecosystemen van deze aarde te beschermen, is nu groter dan ooit", stellen de organisaties in een reactie.

Volgens de organisaties komt het rapport "op het juiste moment", omdat de Europese Commissie binnenkort met een plan komt om de wereldwijde ontbossing tegen te gaan. "Door de aanbevelingen van het IPBES over te nemen, kunnen ze ervoor te zorgen dat dit actieplan écht ambitieus wordt."

De vijf organisaties vinden dat de landbouw, voedselproductie en consumptie "drastisch" moeten veranderen. "Europese wetgeving kan bedrijven dwingen de ontbossing en mensenrechtenschendingen in hun ketens te stoppen."