De drie wethouders die dit jaar zijn aangesteld om Bergen op Zoom te helpen rondom de bezuinigingen, hebben maandenlang te veel betaald gekregen. Volgens de gemeente gebeurde dat buiten hun weten om en zal het geld worden teruggestort.

De drie wethouders, Petra Koenders, Mignon van der Zwan en Jeroen de Lange, zijn op 25 mei aangesteld als nieuwe wethouders van de gemeente Bergen op Zoom. Dat gebeurde op basis van een deeltijdaanstelling.

"Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van raadsleden over de bezoldiging, is er zorgvuldig onderzoek verricht naar de gemaakte afspraken, de besluitvorming hierover en de feitelijke administratieve verwerking. Door deze oplettende houding van de raad, kon er helderheid komen over de juiste bezoldiging", aldus de gemeente, die spreekt van een miscommunicatie.

Ook de drie wethouders balen van de commotie. "Er zijn betreurenswaardige fouten gemaakt, waarvan wij geen weet hadden. Vanzelfsprekend betalen wij de te veel uitbetaalde bezoldiging terug." Voor de wethouders is de zaak hiermee afgedaan.