Het aantal WW-uitkeringen in Roosendaal is in de afgelopen maand licht afgenomen. In september werden 1.425 WW-uitkeringen uitbetaald; dat waren er in oktober nog 1.385.

Roosendaal wijkt met de nieuwe daling af van de trend in de provincie Noord-Brabant, waar na twee maanden van daling in oktober over het algemeen weer een lichte stijging te zien was.

Ten opzichte van vorig jaar oktober lag het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nu 16 procent hoger. Op landelijk niveau was er in vergelijking met vorig jaar zelfs sprake van een toename van 19 procent.

Roosendaal zit hierbij rond het gemiddelde. In vergelijking met oktober vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen in de stad gestegen met 17,7 procent.

De afgelopen jaren daalde vooral de vraag naar administratief personeel. Als gevolg van digitalisering en automatisering zijn bijvoorbeeld receptionisten en secretarieel medewerkers al minder nodig, maar de coronacrisis heeft dit proces bespoedigd.