Een groep van bijna dertig Bergenaren heeft een open brief geschreven aan de gemeente Bergen op Zoom. Ze roepen de burgemeester en wethouders op hun keuzes rondom de bezuinigingen te heroverwegen.

"De discussie gaat vrijwel steeds over geld, maar een visie waar het met de stad in de komende jaren naartoe moet lijkt geheel en al te ontbreken", stellen de briefschrijvers, die niet ontkennen dat er bezuinigd moet worden. "Het is een keus tussen het verder snijden in de voorzieningen voor de samenleving of dat door diegenen die dat kunnen dragen meer belasting betaald wordt."

Vooral het punt van snijden in de voorzieningen willen de ondertekenaars voorkomen. "Het kan best zo zijn dat een investering juist wel wordt gedaan, omdat die voor de toekomstige ontwikkeling van groot belang is. In elk geval moet het duidelijk zijn dat bezuinigingen doorvoeren zonder een gedegen toekomstvisie kan leiden tot volstrekt averechtse en schadelijke effecten in de toekomst."

Zo verwachten de schrijvers van de brief dat de verkoop van de Blokstallen 3, de Synagoge en 't Hof van Ram waar heemkundekring Halcherth gevestigd zit, alleen maar voor kapitaalvernietiging zorgt. "De verkoop van deze en andere objecten levert wel geld op om de schuldenberg een beetje te reduceren, maar voor de lopende en komende begrotingen helpt dat, behoudens de onderhoudskosten, nauwelijks."

De ondertekenaars snappen niet dat gebouwen als het Raadhuis van Halsteren en de Wittenhorst niet op de nominatie staan om verkocht te worden. "Niet dat wij vinden dat die zo nodig verkocht moeten worden, maar als dat toch zou moeten, zou met name het Raadhuis zonder enige wijziging in functie kunnen blijven, waarvoor dan vrijwel zeker een maximale opbrengst gegenereerd kan worden."