In Meilust is afgelopen week het startschot gegeven voor het bijvriendelijker maken van de wijk. De gemeente Bergen op Zoom heeft drie insectenhotels laten plaatsen bij de Kleine Melanen en het Oscar van Hemelpark.

De mobiele tentoonstelling Bij & Supermarkt, waarin duidelijk wordt gemaakt wat het belang van de bijen is voor ons voedsel, komt de wijk in. In het voorjaar zullen bloemenvelden bij de bijenhotels worden ingezaaid, zodat er niet alleen een nestelplek maar ook voedsel aanwezig is voor de bijen.

De bijen en andere zweefinsecten hebben te maken met een veel kleiner geworden leefgebied. Er zijn veel nestel- en voedselplekken verdwenen door onder meer verstening van wijken, grootschalige landbouw, het maaien van bermen en monotone productiebossen.

In West-Brabant heeft een groot deel van de grote terreineigenaren, waaronder de gemeente Bergen op Zoom, het convenant Bijenlandschap West-Brabant getekend om het leefgebied van de bijen te verbeteren.

Er wordt ingezet op fysieke maatregelen en bewustwording bij het brede publiek. Zo heeft de gemeente Bergen op Zoom haar maaibeleid onder de loep genomen en wordt gezocht naar locaties om bijvriendelijk in te richten. Voor het vergroten van de bewustwording is er een educatieve tentoonstelling gemaakt door Natuurpodium. Deze gaat door de regio reizen.

Vanwege de toegenomen coronabesmettingen en verscherpte maatregelen is de plaatsing zonder officiële opening gebeurd. Op de bijenhotels komt een QR-code, die een link vormt naar meer informatie.