De gemeente Woensdrecht, Lowys Porquinstichting en LPS-Jongleren hebben maandag met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van een integraal kindcentrum (IKC) in Woensdrecht. Het gebouw zal worden gebruikt voor de opvang van en onderwijs voor kinderen van nul tot dertien jaar.

SMV begeleidt het proces om tot een duurzaam en energieneutraal gebouw te komen. SMV is de eigenaar van het gebouw en de gemeente eigenaar van de grond. De gemeente heeft alvast 730.000 euro beschikbaar gesteld.

De basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide nemen hun intrek in het IKC. Daarnaast is er opvang voor kinderen onder de vier jaar en heeft tafeltennisvereniging Hotak '68 gezegd naar het centrum aan de Fortuinstraat in Woensdrecht te willen verhuizen.

De partijen gaan nu samen kijken hoe het pand het best kan worden ingepast in de omgeving. Daarbij wordt rekening gehouden met de verkeerssituatie. Omwonenden kunnen daarover meepraten.

De gemeente hoopt dat het IKC in 2023 in gebruik kan worden genomen.