Binnen één tot twee jaar moeten er vijftien nieuwe standplaatsen voor woonwagens gerealiseerd zijn in de gemeente Roosendaal. Dat maakte wethouder Toine Theunis woensdagavond bekend.

Op dit moment zijn er 87 standplaatsen voor woonwagens in de gemeente Roosendaal, maar er staan ook 55 mensen op de wachtlijst. De vraag naar nieuwe standplaatsen is dan ook hoog.

Samen met de stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland werd vastgesteld dat er vijftien extra standplaatsen nodig waren om lucht te creëren binnen de wachtlijst. Theunis: "Vanuit de bewoners kregen we te horen dat zij vooral uitbreiding willen op de bestaande kampjes en dus geen nieuwe locatie."

De afgelopen periode heeft er een inventarisatie plaatsgevonden en zijn er uitbreidingsmogelijkheden gevonden op zes locaties: Van Coothlaan (+4), Christiaan Huijgensstraat (+4), Sportstraat (+2), Beetslaan (+2), Damastberg (+1) en Boterstraat (+2).

Woensdagmiddag zijn omwonenden van deze woonwagenkampen ingelicht over dit voorstel en woensdagavond is ook de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de plannen.

"Als gemeente zijn wij alleen verantwoordelijk voor de planologische procedure. Er moet wat grond aangekocht worden, bestemmingsplannen moeten aangepast worden, dat soort dingen. De stichting is daarna verantwoordelijk voor het mogelijk verplaatsen van bestaande woonwagens en het invullen van de nieuwe standplaatsen", legt Theunis uit.

De planologische procedure kan afhankelijk van mogelijke bezwaren één tot twee jaar duren. Alleen de uitbreiding bij de Boterstraat kan waarschijnlijk sneller gerealiseerd worden, omdat dit op het bestaande terrein al mogelijk is.