Cultureel centrum Fidei et Arti in Oudenbosch blijft toch bestaan. Het plan voor het cultuurcluster in het historisch hart van het dorp kan niet volgens plan uitgevoerd worden, laten de betrokken partijen maandag weten.

"Dat betekent dat er gekeken gaat worden naar een andere functie voor de kapel van Saint Louis en de Mariabouw die eerder was voorzien als cultuurcluster. Het betekent verder dat er meer mogelijkheden komen voor het herontwikkelen van St. Anna", aldus de gemeente Halderberge. Verder blijft Fidei et Arti bestaan.

Verschillende partijen sloegen in 2017 de handen ineen voor het behoud en de renovatie van het religieuze hart van Oudenbosch. Er kwam een plan voor een aantal beeldbepalende religieuze gebouwen.

De provincie stelde twee jaar geleden 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie en aanpassingen van de rijksmonumenten de kapel van Saint Louis, de Mariabouw en Markt 68. De eerste twee monumenten zouden na de herbestemming het cultureel en educatief centrum van Oudenbosch vormen.

De plannen voor de nieuwe invulling zijn voor de Mariabouw bij de kapel van Saint Louis en Sint Anna lastig uitvoerbaar gebleken. De gemeenteraad behandelt de kwestie op 15 oktober.