De provincie Noord-Brabant heeft 500.000 euro beschikbaar gesteld voor een nieuw coronafonds voor de regio West-Brabant. Het doel van het nieuwe fonds is om aan de hand van vernieuwing inwoners en bedrijven in de regio te beschermen tegen de gevolgen van de coronacrisis.

Het zogeheten Coronafonds West-Brabant moet nieuwe ideeën en samenwerking tussen organisaties stimuleren. Het doel is verder om arbeidskrachten voor de regio te behouden door hen zodanig bij- of om te scholen dat ze hier kunnen blijven werken.

Volgens een woordvoerder van de Regio West-Brabant, het samenwerkingsverband van zeventien gemeenten, kan elke vorm van samenwerking tussen overheid, werkgevers, werknemers en onderwijs een aanvraag indienen. "Een voorwaarde voor de subsidie is dat de aanvraag gedaan wordt door minimaal twee samenwerkingspartners."

De Oosterhoutse wethouder Marcel Willemsen, voorzitter Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant: "In West-Brabant gaan we samen met diverse partijen gerichte acties ondernemen om vernieuwingen op de arbeidsmarkt te realiseren die nu meer dan ooit nodig zijn voor de arbeidstalenten die we hebben."

Provincie stelt half miljoen euro beschikbaar

De provincie Noord-Brabant heeft voor het Coronafonds een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Een project kan aanspraak maken op maximaal 50.000 euro provinciale subsidie, of in ieder geval 45 procent van de totale projectbegroting. De overige 55 procent van die begroting moet zelf gefinancierd worden.

Een aanvraag voor een subsidie kan uiterlijk tot 31 maart ingediend worden of tot zover het budget toereikend is. Om op de subsidie aanspraak te maken, dient een project voor 1 augustus 2021 te zijn afgerond.