Het college van Bergen op Zoom zegt zich niet te willen mengen in de lokale zwartepietendiscussie. De lokale partij Lijst Linssen wilde dat het college in gesprek zou gaan met Stichting Sint Nicolaas om hen te vragen hun besluit om geen zwarte pieten te gebruiken te heroverwegen.

Stichting Sint Nicolaas besloot dit jaar afstand te doen van Zwarte Piet. "De verandering die we nu doorvoeren is niet anders. Wel brengt de actualiteit deze verandering in een stroomversnelling", zei de stichting, die ervoor koos om alleen nog roetveegpieten te gebruiken.

Lijst Linssen was echter verbaasd over de beslissing van Stichting Sint Nicolaas Bergen op Zoom om over te stappen op roetveegpieten. Volgens partijlid Julien Voets ondergaat het "kinderfeest dat ieder jaar zonder gemor en met veel plezier georganiseerd wordt een gedaanteverandering zonder dat inwoners het hiermee eens zijn".

Daarnaast is Voets benieuwd naar de reden van het college om de stichting ook dit jaar subsidie te geven voor de organisatie van het sinterklaasfeest. Volgens het college biedt de stichting een ruim aanbod aan activiteiten en is het feest voor iedereen toegankelijk.

"De stichting handelt niet in strijd met de wet en neemt haar besluiten om haar moverende redenen. Het is de gemeente niet toegestaan een interventie te plegen. Vanuit de subsidierelatie dienen wij ons te richten op het 'wat' en niet over het 'hoe'", oordeelt de gemeente.