Het Moerdijkse gemeentebestuur wil op het oostelijk volkstuinencomplex in Willemstad woningbouw mogelijk maken.

De laatste nieuwe woningen in Willemstad verrezen in het Kloosterblokje. Deze wijk is inmiddels in een afrondende fase. De gemeente kijkt daarom nu naar nieuwe locaties voor huizen.

De gemeente heeft het volkstuinencomplex in eigendom. Volgens de gemeente kan deze locatie binnen de bebouwde kom snel worden opgepakt. De voorkeur wordt gegeven aan het realiseren van woningen binnen bebouwde gebieden, voordat naar het buitengebied gekeken wordt.

Op de plek van de volkstuinen kunnen tien tot vijftien woningen worden gebouwd. Het gemeentebestuur heeft het gebied inmiddels aangewezen als een project om op te pakken. De volgende stap is onderzoek naar herinrichting van de volkstuinen. De gemeenteraad moet daarvoor groen licht geven.