Waterschap Brabantse Delta stelt woensdag een onttrekkingsverbod in zodat er geen oppervlaktewater uit de Auvergnepolder in Halsteren kan worden gehaald. Daarnaast wordt de inlaat van water vanuit het Schelde-Rijnkanaal gesloten. Dit besluit is genomen om de verspreiding van blauwalgen te voorkomen.

Het onttrekkingsverbod wordt ingesteld om het water zo veel mogelijk op peil te houden. Een lage waterstand kan namelijk schade aanrichten aan oevers en kaden. Daarnaast stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in het water.

Daarnaast wordt de inlaat van water vanuit het het Schelde-Rijnkanaal stopgezet. "Tot nu toe hebben we dat steeds gedaan, maar de kwaliteit is flink achteruit gegaan door de groei van blauwalgen", aldus droogtecoördinator Jeroen Tempelaars.

In het water van de Auvergnepolder zijn hoge concentraties blauwalgen aangetroffen. Het aantal is sterk toegenomen door het warme weer. Blauwalgen zijn slecht voor de waterkwaliteit en vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.

Hoe lang de sluiting van de inlaten duurt is nog onbekend.