Het college van burgemeester en wethouders in Bergen op Zoom wil onder bepaalde voorwoorden meewerken aan het plan voor een herontwikkeling van het Gouvernementsgebouw in de het centrum van Bergen op Zoom.

Het Gouvernementsgebouw - ooit de residentie van de gouverneur van de stad, later een militair hospitaal en daarna verbouwd tot klein winkelcentrum - staat sinds 2013 volledig leeg.

Een initiatiefnemer heeft zich bij de gemeente gemeld om het totale complex te kopen en het vervolgens te herontwikkelen. Als het aan de initiatiefnemer ligt, komt er onder meer een horecagelegenheid in het pand, een winkel aan de Wouwsestraat en dertien appartementen. Daarnaast wordt nog een woning toegevoegd aan de Korenbeursstraat.

"Met voorliggend plan wordt het aantal vierkante meters detailhandel met zo'n 3.000 vierkante meter gereduceerd. Het initiatief past binnen de brede aanpak van de binnenstad als het gaat om de faciliterende rol van de gemeente en het ruimte bieden aan marktpartijen om ideeën verder uit te werken", aldus de gemeente Bergen op Zoom.

De initiatiefnemer gaat de komende tijd aan de slag met het aanvragen van vergunningen. De gemeente heeft de initiatiefnemer daarnaast gevraagd om op korte termijn in gesprek te gaan met de omgeving, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat de exacte plannen zijn.