Bestuurders van de Gemeente Roosendaal, MEE West-Brabant, Werkplein Hart van West-Brabant en WijZijn Traverse Groep hebben woensdagavond hun handtekeningen gezet onder het Armoedemanifest Geen Roosendaler meer in armoede.

Het manifest nodigt alle organisaties in Roosendaal uit om actief bij te dragen aan het terugdringen van armoede.

De organisaties willen zich inzetten door mensen die leven in armoede te helpen met het hervinden van zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie. De ondertekening van het manifest was het sluitstuk van de woensdag gehouden themabijeenkomst over Bestaanszekerheid .

"We willen graag nog meer organisaties in Roosendaal achter ons scharen, die met ons geloven en werken aan een Roosendaal zonder armoede", zegt wethouder Klaar Koenraad.