De brandweer is vrijdagavond uitgerukt voor stormschade in Etten-Leur.

Het heeft vrijdagavond hard geregend, gewaaid en geonweerd. De brandweer moest aan het begin van de avond uitrukken om een afgebroken tak van de Penningweg te verwijderen.

Even verderop ontstond op de Grauwe Polder flinke wateroverlast. Het water kwam zo hoog dat de putten het niet meer konden verwerken. Het water is door de brandweer weggepompt.