De gemeente Roosendaal organiseert woensdag een grote themabijeenkomst over bestaanszekerheid. Het is de eerste live bijeenkomst die de gemeente houdt na de versoepeling van de coronamaatregelen. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals en (maatschappelijke) organisaties die zich ervoor inzetten armoede in Roosendaal te verkleinen.

Eerder dit jaar maakte wethouder Klaar Koenraad de vernieuwde duurzame aanpak van de armoedeproblematiek in Roosendaal bekend. Aan de hand van zes themalijnen wordt ingezet op het hervinden van het zelfvertrouwen, veerkracht en zelfregie bij inwoners in armoede.

Daarom worden er dit jaar verschillende projecten opgestart en voortgezet met als doel mensen weer te laten leven in plaats van overleven.

Het sluitstuk van de bijeenkomst is het ondertekenen van het Armoede Manifest Roosendaal. Het manifest verbindt en nodigt alle organisaties in Roosendaal uit die actief willen bijdragen aan het terugdringen van armoede. In het najaar zal een tweede grote bijeenkomst plaatsvinden.

Vanwege de coronacrisis zijn maximaal honderd mensen welkom op de bijeenkomst. Ook kan er alleen worden deelgenomen na aanmelding en zijn er op de locatie veel maatregelen getroffen de regels te handhaven.