Cor Verbogt neemt na acht jaar afscheid als voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal (SCR). Cor Verbogt draagt zijn voorzittersfunctie over aan zijn opvolger Jacqo van Gastel.

Het afscheid komt niet als een verrassing, Verbogt heeft juist tijdens zijn voorzitterschap zelf gestreden voor een rooster van aftreden, zodat er voldoende verloop is binnen de organisatie.

"Gegeven de huidige corona-omstandigheden zal in een later stadium op gepaste wijze op een informele manier en in een klein gezelschap nog worden stilgestaan bij deze functiewisseling."

Zowel Cor als Jacqo hebben aangegeven dat de SCR veel dank verschuldigd is aan al degenen die op verschillende manieren hebben bijgedragen aan het succes van het Tullepetaonse Carnaval gedurende de afgelopen jaren.