De PvdA, SP, GroenLinks en BSD (Bergse Sociaal Democraten) in Bergen op Zoom dienen dinsdag een motie in. In de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen meerdere hulporganisaties en de overheid te laten weten dat zij bereid zijn een groep kwetsbare vluchtelingenkinderen op te vangen.

De Griekse minister van Burgerbescherming heeft in oktober 2019 al een brief gestuurd naar alle EU-landen, waarin hij vraagt of zij vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen willen herplaatsen vanuit Griekenland.

Verschillende landen stemden toe, maar Nederland hield de boot tot grote spijt van vele gemeenten af. Zij willen zich juist openstellen voor deze kinderen. De gemeente Leiden was een van de eersten die aangaf bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te vangen. Verschillende politieke partijen in Bergen op Zoom wilden zich daarachter scharen, maar daar zag de gemeente Bergen op Zoom geen heil in.

De PvdA, SP, GroenLinks en BSD dienen daarom een motie in. "Wij constateren dat Bergen op Zoom een sociale stad is, die zich altijd bereid heeft getoond om haar bijdrage te leveren als er door de Rijksoverheid een beroep op gemeenten wordt gedaan om vluchtelingen op te vangen."

"Wij verzoeken het college om in de brief aan de regering ons aanbod tot hulp, mocht zij kinderen naar Nederland halen, kenbaar te maken en de overheid te vragen om voorzieningen te treffen waarmee gemeenten in staat worden gesteld deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen", aldus de fracties.