Het Bravis ziekenhuis, met meerdere locaties in West-Brabant, heeft deze week het boekjaar 2019 officieel afgesloten. Uit de jaarrekening blijkt dat het ziekenhuis in 2019 een omzet van 339 miljoen euro heeft gedraaid, 20 miljoen euro meer dan vorig jaar. Volgens Bravis is het ziekenhuis daarmee "financieel gezond".

Naast de hogere omzet boekte het ziekenhuis in 2019 een positief resultaat van 7,7 miljoen euro. In 2018 hield Bravis iets meer dan 5 miljoen euro over.

"Met dit resultaat is de vermogenspositie van het ziekenhuis sterk verbeterd en is het ziekenhuis financieel gezond", stelt Hans Ensing, voorzitter raad van bestuur. "De afgelopen jaren hebben zich veel veranderingen in de organisatie van het ziekenhuis voltrokken die verband hielden met het fusieproces", stelt hij.

"2019 was vooral een jaar van consolidatie en het borgen van rust en regelmaat in de organisatie. Duidelijk is dat dit ten goede is gekomen aan de financiële resultaten van het ziekenhuis. Hiermee is een mooie basis gelegd voor de toekomst van het ziekenhuis, op weg naar één locatie."

Wel erkent Ensing dat de toekomst sterk zal worden bepaald door het coronavirus. "De impact op de patiëntenzorg en de financiën zijn voor 2020 en 2021 nog niet te voorspellen", zegt hij.

Nieuwe locatie

Naast de jaarrekening presenteert het ziekenhuis ook ieder jaar een jaarverslag waarin staat waar het ziekenhuis zich dat jaar mee bezig heeft gehouden. Dit jaar staat het verslag voor een groot deel in het teken van de keuze voor de locatie van het nieuwe ziekenhuis.

"Het belangrijkste bestuursbesluit van 2019 was de keuze van de nieuwbouwlocatie", stelt Bravis. Nadat eind 2018 het besluit was gevallen om vanaf 2025 te werken vanuit één nieuwe hoofdlocatie, werd in april 2019 de voorkeur uitgesproken voor locatie Bulkenaar.