Vanwege de aanhoudende droogte staat waterschap Brabantse Delta tijdelijk het beregenen van grasland uit grondwater in natuurgebied Brabantse Wal toe. Dit is om ruwvoer voor koeien veilig te stellen en schade aan sportvelden te voorkomen.

Vanwege de aanhoudende droogte in het land ziet het waterschap zich genoodzaakt om deze regeling toe te passen. Daarbij geldt wel een urenverbod tussen 11.00 en 17.00 uur; alleen buiten die uren mag beregend worden. De ontheffing geldt vooralsnog alleen voor de maand mei.

Dagelijks bestuurslid van het waterschap Kees de Jong doet een dringend beroep om alleen te beregenen als het echt noodzakelijk is. "De afgelopen tijd heeft het niet of nauwelijks geregend. Er is veel water verdampt door de hoge temperaturen. Spaarzaam gebruik van water is zowel voor de landbouw als de natuur van groot belang. Laten we er zorgvuldig mee omgaan", is zijn oproep.