Gezamenlijk dienen de Roosendaalse politieke partijen op 28 mei een motie in waarin zij het college oproepen om hulporganisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children en de regering te laten weten dat zij wel bereid zijn om deze groep kwetsbare kinderen op te vangen.

De gemeente Roosendaal heeft tweemaal aangegeven het beleid van de Rijksoverheid te volgen als het gaat om de opvang van de (meest kwetsbare) kinderen die nu in Griekse vluchtelingenkampen worden opgevangen. Toch laten de Roosendaalse politieke partijen het er niet bij zitten.

De Griekse minister van Burgerbescherming heeft in oktober 2019 al een brief gestuurd naar alle EU-landen, waarin hij vraagt of zij vrijwillig 2.500 alleenstaande kinderen willen herplaatsen vanuit Griekenland. Verschillende landen stemden toe, maar Nederland hield de boot tot grote spijt van vele gemeenten af. Zij willen zich juist openstellen voor deze kinderen.

De gemeente Leiden was één van de eersten die aangaf bereid te zijn om vluchtelingenkinderen op te vangen. Verschillende politieke partijen wilden zich achter hen scharen, maar daar zag de gemeente Roosendaal geen heil in.

"Mocht het Rijk in de toekomst een beroep doen op gemeenten om opvang voor deze kinderen te bieden, zal het college van burgemeester en wethouders dit serieus overwegen. Alleen dan kan de gemeente ook daadwerkelijk iets betekenen", stelde het college.

De Roosendaalse politiek sluit zich, als het aan hen ligt, dan ook aan bij de 'coalition of the willing' om alsnog vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden.