Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in de gemeente Bergen op Zoom moet de komende tijd 15 miljoen euro per jaar gaan bezuinigen. Dat is de opdracht die zij hebben meegekregen vanuit de gemeenteraad.

Procesbegeleiders Ad Verbogt en Arjan van der Weegen hebben dinsdag, samen met tien fractievoorzitters, het nieuwe 'Focusakkoord' gepresenteerd. Hierin staat in grote lijnen omschreven waar het nieuwe college de komende tijd mee aan de slag moet én op welke vlakken zij bezuinigingen door moeten gaan voeren.

Binnen het programma 'Economie, werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en Onderwijs' vallen de grootste klappen. Het gaat daarbij om zo'n 5 miljoen euro aan bezuinigingen.

Zo wordt bijvoorbeeld het Binnenstadslab gesloten en ook Citymarketing wordt ernstig versoberd of zelfs afgeschaft. Commerciële evenementen moeten altijd kostendekkend zijn en bij niet-commerciële evenementen wordt eerst gekeken naar de kosten om vervolgens een verantwoorde afweging te kunnen maken of het evenement überhaupt door kan gaan.

Om ervoor te zorgen dat er ook meer geld binnenkomt, wordt er ingezet op het bouwen van meer woningen om de aantrekkingskracht als woonstad te vergroten. Het woningbouwprogramma moet versneld en verhoogd worden stellen de fracties, want meer inwoners, betekent meer inkomsten en meer economische leefbaarheid.